dijous, 5 de març de 2020

la màgia d'aprendre

La importància de deixar que l'infant construeixi el seu propi joc perquè és doní la màgia de l'aprenentatge autònom