dilluns, 30 de novembre del 2020

Records

 

"Els anys passant volant, els petits es fan grans,........."🎵 La Laia ha portat la cartera de la seva mare.
dilluns, 23 de novembre del 2020

"Em va portar tota una vida aprendre a pintar com un nen" -Pablo Picasso.

La pintura i l'expressió plàstica és molt present en les propostes que fem setmanalment a la classe dels Pingüins.


Ens ho passem molt bé creant i expressant-nos a través d'un foli, una paret empaperada o sobre superfícies delimitades i de petit format. Alhora que anem prenent consciència del nostre traç i descobrim què passa al barrejar colors.


Ensenyar les nostres peces úniques ens agrada molt, i és que, no només gaudim del procés de creació sinó que també ens enorgullim dels nostres resultats.


No podreu negar que som uns artistes!!
 

 

La casuística del Rosetó fa que ens puguem acollir perfectament a les noves mesures de prevenció que recomana el d'apartament d'educació amb referència a la ventilació dels espais. Totes les nostres aules són exteriors i disposen de grans finestrals. Per poder provocar la ventilació creuada hem tret els vidres de les portes d'entrada a les aules.

 
Orientacions sobre ventilació en els centres educatius en el marc de la covid 19


 Importància de la ventilació com a mesura de prevenció de la malaltia

Una de les principals vies de transmissió del virus causant de la covid-19 és el contagi de persona a persona, a través de la inhalació i/o intercepció de petites gotes que es produeixen quan una persona infectada tus, esternuda, respira o parla, a distàncies curtes. Aquestes gotes són relativament pesades, no viatgen lluny i es dipositen ràpidament al terra o a les superfícies properes. Per això és molt important l’ús de mascaretes, la distància entre persones, i la neteja i desinfecció de mans i superfícies. Però el virus pot romandre també unes hores a l’aire en aerosols més petits, que es poden desplaçar a més distància i ser inhalats per altres persones que comparteixin el mateix espai. En un espai tancat, si l’aire no es renova suficientment i hi ha una persona infectada, la concentració del virus anirà augmentant i el risc de contagi serà més elevat. Per reduir aquest risc, és necessari ventilar el màxim possible els espais tancats. Com més ventilació hi hagi, menor serà la probabilitat de contagi.

En què consisteix la ventilació?

 La ventilació d’un espai tancat significa renovar-ne l’aire amb aire procedent de l’exterior. Aquesta ventilació pot ser natural, mitjançant l’obertura de finestres i portes, o amb sistemes de ventilació mecànica.

Cal recordar, però, que la ventilació complementa, no substitueix, les altres mesures preventives (el manteniment de la distància de seguretat entre persones, l’ús de mascaretes, i la neteja i desinfecció de les mans, de les superfícies i d’objectes), les quals tenen com a objectiu evitar les altres vies de transmissió. Cal tenir en compte, sobretot, que l’ús correcte de la mascareta disminueix la concentració del virus a l’aire i el risc de contagi.

Com es pot aconseguir una bona ventilació natural?

Per aconseguir una bona ventilació cal mantenir la màxima aportació possible d’aire exterior a les aules i a totes les dependències dels centres, mitjançant ventilació natural i/o ventilació mecànica. Com més ventilació hi hagi, menor serà la probabilitat de contagi. 2/3

 Els edificis escolars no responen a un model arquitectònic únic, però en tots els casos les aules i els espais disposen de finestres que permeten una ventilació natural.

 Recomanacions de ventilació dels espais en edificis amb ventilació natural

 - Els edificis escolars disposen de ventilació natural mitjançant finestres i portes. Cal que aquestes estiguin obertes el màxim d’hores possibles.

 - És important ventilar les aules i estances on es fan activitats abans d’ocupar-les, durant l’activitat lectiva i al final de la jornada.

 - Cal cercar l’equilibri entre la ventilació i el confort tèrmic i acústic, tenint en compte que la velocitat de ventilació de les aules és molt més alta que la velocitat de pèrdua de càrrega tèrmica.

 - Per tal que la ventilació sigui més efectiva, convé provocar fluxos d’aire creuats, obrint finestres o portes que es trobin oposades per tal que corri l’aire, de manera que faci un escombrat de l’aire interior i l’aula es renovi amb l’aire exterior.

Ventilació d’aules

De manera general, en una aula s’aconsegueix la ventilació adequada obrint les portes i les finestres amb una obertura mínima de 20 cm, entre 10 i 15 minuts cada hora lectiva.

 És aconsellable, en la mesura del possible, mantenir les finestres obertes permanentment amb la màxima obertura.

 En les aules que es disposi d’una ventilació mecànica (per exemple, bombes de fred i calor instal·lades en els mòduls prefabricats) cal que es dugui a terme també una ventilació natural tal com està indicat al punt anterior. Els aparells de ventilació han d’estar orientats cap el sostre.

dilluns, 16 de novembre del 2020

Moure el cos

 Les provocacions de motricitat és uns dels moments més divertits. El descobriment del cos i les seves possibilitats, juntament amb el moviment lliure, i el ritme de la música fa, d'aquests moments, moments màgics.

En aquestes fotografies hem recollit una d'aquestes sessions