dilluns, 28 d’octubre de 2019

La Llum

La llum ens ofereix un món de vivències i descobertes.
Tot jugant sempre descobrim coses noves.